Liên hệ

TRƯỜNG MẦM NON MỸ TÂN

Địa chỉ:  Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Bà Nguyễn Thị Thanh – Chức vụ: Hiệu Trưởng